Kontracepsioni i urgjencës

Zbuloni gjithçka që duhet të dini në lidhje me kontracepsionin e urgjencës, ndërsa ne hedhim poshtë disa mite të zakonshme dhe ju japim faktet.

Cili kontracepsion i urgjencës është i përshtatshëm për ty?

Mite dhe informacione të rreme mbi kontracepsionin e urgjencës

Image showing hands holding an ellaOne pill and a woman lying down

Kuiz