Kontracepcioni oral i urgjencës mund të përdoret vetëm nëse keni një 'aksident kontraceptiv' p.sh. prezervativ të grisur
#1
e drejtë
#2
Kjo do të ishte përgjigjja e saktë
e gabuar
%
e drejtë
%
e gabuar
Kontracepsioni oral i urgjencës është një "bombë hormonale" që më shkatërron fertilitetin përgjithmonë
#1
e drejtë
#2
Kjo do të ishte përgjigjja e saktë
e gabuar
%
e drejtë
%
e gabuar
Pilula e mëngjesit pas më bën të përzier
#1
e drejtë
#2
Kjo do të ishte përgjigjja e saktë
e gabuar
%
e drejtë
%
e gabuar
Mund të marr dy herë ellaOne në të njëjtin cikël
#1
Kjo do të ishte përgjigjja e saktë
e drejtë
#2
e gabuar
%
e drejtë
%
e gabuar
Mund të kryej marrëdhenie seksuale të pambrojtur pas marrjes së pilulës së mëngjesit pas
#1
e drejtë
#2
Kjo do të ishte përgjigjja e saktë
e gabuar
%
e drejtë
%
e gabuar
Kontracepsioni oral i urgjencës është abortues
#1
e drejtë
#2
Kjo do të ishte përgjigjja e saktë
e gabuar
%
e drejtë
%
e gabuar
Kontracepsioni oral i urgjencës mund të dëmtojë pjellorinë time të ardhshme.
#1
e drejtë
#2
Kjo do të ishte përgjigjja e saktë
e gabuar
%
e drejtë
%
e gabuar
Mund ta përdor kontracepsionin e urgjencës si një kontraceptiv të zakonshëm
#1
e drejtë
#2
Kjo do të ishte përgjigjja e saktë
e gabuar
%
e drejtë
%
e gabuar