Seksi është pjesë e jetës.

Ke patur një marrëdhënie të pambrojtur?

Kjo mund të na ndodhë të gjithëve dhe kjo është arsyeja pse ka kontraceptivë urgjence.

ellaOne® -  kontraceptivi oral i urgjencës më efektiv në treg!

E gjen pa recetë në farmaci,
për të gjitha moshat.

Pilula më efektive e mëngjesit pas pa recetë

Pilula ellaOne®

Pyetje që mund të kesh

Kontraceptivi i urgjencës ka efekte anësore?

e vërtetë / e gabuar

Pilula e dites më pas ndihmon abortin?

e vërtetë / e gabuar

Pilula e ditës më pas mund të ndikojë në fertilitetin tim?

e vërtetë / e gabuar
1 3
1 3

ellaOne® vepron duke vonuar ovulimin dhe nuk ka efekt në fertilitetin tënd në të ardhmen.

ellaOne® është 2.5 herë më efektive se çdo kontraceptiv oral urgjence në treg nëse merret brenda 24 orëve te para.

Lexo më shumë

ellaOne®

It couldn't be easier to find out your suitability for ellaOne®
Please select one answer for each question below, then click on 'Reveal Suitability'.
How long ago did you have unprotected sex/contraception failure?
Within the last day (24 hours)
Between 1-3 days (24-72 hours)
Between 3-5 days
More than 5 days
What is your age?
16 and over
Under 16
Could you have been pregnant before this?
No
Yes / Unsure
Are you breastfeeding?
No
Yes
Are you taking any medication
No
Yes
Do you have any health conditions? e.g liver disease or allergies
No
Yes
Please answer all the questions to proceed.
Thank you. Based on your responses, ellaOne® is likely to be suitable for you. Thank you. Based on your responses, ellaOne® may be suitable for you, but you need to speak to the pharmacist first. Thank you. Because it is more than 5 days since you had unprotected sex, you should see a doctor or go to an NHS Sexual Health Clinic as soon as possible.
Please download or take a screenshot of your responses below to show the pharmacist.
How long ago did you have unprotected sex/contraception failure?
What is your age?
Could you have been pregnant before this?
Are you breastfeeding?
Are you taking any medication
Do you have any health conditions? e.g liver disease or allergies

Please speak to a healthcare professional as soon as possible as emergency contraception is more effective the sooner it is used.

Contains ulipristal acetate. Always read the label!

Don’t worry, we are not capturing any identifiable information. Check here the full Privacy Policy.