Si dhe kur fillon shtatzënia?

Kur një spermatozoid i vetëm bashkohet me ovocitin ndodh fekondimi.1  Shtatzënia fillon disa ditë pas fekondimit.

Shtatzënia nuk fillon pa implantimin e ovocitit të fekonduar në uterus, pasi ky i fundit ka përshkuar gypat e fallopit.2

Kështu, nëse keni kryer marrëdhënie seksuale të pambrojtura ose nëse metoda kontraceptive nuk ka funksionuar, shtatzënia nuk do nisë pa kaluar të paktën gjashtë ditë.

EllaOneWomansBook_AnnotatedDiagrams_5

Shenjat e shtatzënisë4

  • Vonesë e menstruacioneve
  • Të përziera
  • Të vjella
  • Lodhje
  • Ndjeshmëri ose dhembje e gjirit
  • Nevoja për të urinuar më shpesh

Nëse mendoni se mund të jeni shtatzënë, bëni një test shtatzënie dhe/ose këshillohuni me mjekun tuaj. Nëse jeni shtatzënë, është shumë vonë për kontraceptivin oral të urgjencës, pasi ai funksionon duke parandaluar fillimin e një shtatzënie.

trombonebackbottom