Ovulacioni

OV1

Ovulacioni është procesi i daljes (zbritjes) së ovocitit nga ovaret1. Gruaja lind me të gjitha ovocitet e saj. Në momentin që filloni të keni cikle menstruale, zhvillohet një ovocit (me raste edhe dy), që lëshohet në çdo cikël menstrual.2

 

OV2

 

Pas ovulimit, ovociti jeton afërsisht 24 orë3

 

 

OV3

Sapo ovociti zbret nga ovarja, udhëton përmes gypave të fallopit për në uterus. Fertilizimi ndodh në rastet kur sperma e një burri takon dhe bashkohet me ovocitin.1 Sperma mund të mbijetojë deri në pesë ditë pas kryerjes së marrëdhënieve seksuale në gypat e fallopit.3

 

OV4

 

Nëse ovociti nuk fertilizohet, ai ripërthithet nga organizmi. Nivelet e hormoneve bien dhe membrana e uterusit bie dhe largohet nga trupi në formën e menstruacioneve.1,2

 

 

OV5

 

 

Një grua nuk mund të mbetet shtatzënë, nëse nuk ndodh ovulacioni.

Referencat

1. Royal College of Obstetricians and Gynaecologists website. Medical terms explained. Available at http://www.rcog.org.uk/womens-health/patient-information/medical-terms-explained. Last accessed September 2013.

2. Aitken J et al. J. Clin. Invest 2008; 118 (4): 1330–1343.

3. Pallone S and Bergus G. J Am Board Fam Med 2009; 22: 147–157.

4. ellaOne® Summary of Product Characteristics.

5. World Health Organization. (In association with the International Consortium for Emergency Contraception, International Federation of Gynaecology and Obstetrics, International Planned Parenthood Federation, Department of Reproductive Health and Research). Fact sheet on the safety of levonorgestrel-alone emergency contraceptive pills. Available at: http://whqlibdoc.who.int/hq/2010/WHO_RHR_HRP_10.06_eng.pdf Accessed November 2013.