Kontraceptivët oralë të urgjencës nuk shkaktojnë abort

Mund të keni dëgjuar që kontraceptivët oralë të urgjencës shkaktojnë abort. Kjo nuk është e vërtetë. Kontraceptivët oralë të urgjencës parandalojnë shtatzëninë.1 Ata veprojnë përpara se të ndodhë shtatzënia.

Nëse jeni shtatzënë, kontraceptivi oral i urgjencës nuk do ta ndalojë shtatzëninë tuaj. Nuk do të shkaktojë abort.1

Referencat

1.ellaOne® Patient Information Leaflet.