Infeksionet seksualisht të transmetueshme

Kontraceptivët oralë të urgjencës nuk ju mbrojnë nga infeksionet ose sëmundjet seksualisht të transmetueshme.1

Nëse keni kryer marrëdhënie seksuale të pambrojtura, mund të keni marrë një infeksion seksualisht të transmetueshëm. Nëse ju ka ndodhur diçka e tillë, konsultohuni me mjekun tuaj ose me ndonjë profesionist të shëndetit për kryerjen e analizave.2 Ata mund t’ju qetësojnë, t’ju sigurojnë trajtim dhe t’ju shpjegojnë se si mund të shmangni transmetimin e infeksionit tek personat e tjerë me të cilët kryeni marrëdhënie seksuale.

Couple goes hand in hand