A është kontraceptivi i urgjencës i duhuri për mua?

Kontraceptivi i urgjencës parandalon shtatzëninë pas një raporti seksual të pambrojtur ose pas dështimit të metodës kontraceptive.1 Duhet të përdoret sa më shpejt që të jetë e mundur.1

Keni kryer marrëdhënie të pambrojtura seksuale?

  • Kondomi rrëshqiti apo u ça?
  • Keni harruar të:

– Pini kontraceptivin oral?

– Vendosni unazën kontraceptive?

– Aplikoni patch-in tuaj kontraceptiv?

  • Diafragma ose kapa juaj rrëshqiti apo keni harruar ta vendosni?
  • Partneri nuk mundi të tërhiqej në kohë?
  • Harruat të përdorni një metodë kontraceptive?
  • Ju detyruan të kryeni marrëdhënie seksuale pa mbrojtje?

trombonebackbottom

Mundësitë e mia të kontraceptivit të urgjencës

Në Europë, ekzistojnë dy mundësi të ndryshme të kontracepsionit të urgjencës:

  • Tableta e kontraceptivit oral të urgjencës
  • Pajisje intrauterine që vendoset në brendësi të uterusit