ellaOne® tolerohet mirë

Si të gjithë barnat, ellaOne® mund të shkaktojë efekte anësore, edhe pse nuk shfaqen tek të gjitha gratë.1

Efektet anësore më të raportuara janë dhembja e kokës, të përziera, dhembje abdominale dhe menstruacione me dhembje.2 Këto janë gjithashtu shenja të mundshme të shtatzënisë. Nëse nuk ju vijnë menstruacionet ose nëse periodat tuaja janë me fluks më të vogël ose më të madh se normalisht, dhe nëse këto simptoma i keni pasi keni marrë një tabletë ellaOne®, duhet të kryeni një test shtatzëniet.1

Nëse vini re efekte anësore, flisni me mjekun ose farmacistin tuaj.1