ellaOne® nuk është e përshtatshme (kundërindikohet):

Nuk duhet ta përdorni ellaOne® nëse:

  • Jeni alergjike ndaj ulipristal acetatit ose ndaj ndonjërës prej lëndëve ndihmëse tek ellaOne®. (Lëndët ndihmëse janë listuar në fletëudhëzuesin për pacientin  – konsultohuni me farmacistin nëse keni pasiguri)1

 

Referencat

1.Fletëudhëzuesi për pacientin ellaOne®.

2.Wilcox AJ et al. NEJM 1999; 340(23): 1796-1799